PARROCCA SANT' ANDRIJA

Hal Luqa A.D. 1634

MERHBAF'dan is-sit, wiehed jista' jimrah fl-istorja tal-Parrocca ta' Hal Luqa, li sa mill-eqdem zminijiet kienet iddedikata lil Sant' Andrija Appostlu.  Permezz tar-ritratti u l-grajjiet l-iktar importanti, wiehed jista' japprezza aktar dak kollu li ghaddiet minnu l-Parrocca ta' Hal Luqa.  Barra min hekk, f'dan is-sit wiehed jista' jsegwi dak kollu li jkun qed jigi organizzat fi hdan il-Parrocca.

STRIEH FIS-SLIEM ... DUN TEDDY

 

L-AHHAR TISLIMA LIL DUN TEDDY CUMBO

L-Erbgha 17 ta' Jannar, 2018

Bejn l-10:00am u t-2:45pm se jkun espost fil-Knisja tal-Vitorja, biswit il-Knisja tal-Ftajjar
2:45pm - Korteo bis-sehem tal-Kleru u l-abbatini sal-Knisja Parrokkjali
3:00pm - Quddiesa presente cadavere fil-Knisja Parrokjali ta' Sant'Andrija Appostlu
 


Pie Jesu Domine dona ei requiem sempiternam

 

Il-Parroċċa ta' Ħal Luqa ssellem lil wieħed min uliedha, li r-ruħ tiegħu ttajjret għal għand il-Hallieq nhar il-Hadd 14 ta' Jannar 2018.

Dun Teddy Cumbo twieled Ħal Luqa u ġie ordnat bħala saċerdot min Mons. Arċisqof Gużeppi Mercieca fid- 19 ta' Ġunju 1977. Dun Teddy kien Viċi Parroku tal-Parroċċa ta' Hal Luqa, u kien ukoll Viċi Parroku fil-Parroċċa ta' Lourdes f'Raħal Ġdid. Dun Teddy qatta' parti minn ħajtu  fl-Awstralja fejn kien ukoll Kappillan ta' Parrocca f'Melbourne. Dan l-aħħar irritorna lura pajjiżna fejn reġa beda jservi lill-Parroċċa ta' Ħal Luqa bħala sacerdot residenti. Dawn l-aħħar snin kien residenti fid- Dar tal-Kleru minħabba li saħhtu bdiet sejra lura.

Nitolbu għalih biex Sant' Andrija jilqghu fix-xirka tal-Qaddisin.

Is-Sliem Dun Teddy

Il-Hamis 4 ta' Jannar 2018
6.30pm - Velja ta' Talb bi preparazzjoni ghal-Pussess tal-Kappillan il-Gdid fil-Knisja Parrokkjali

 L-informazzjoni li tidher f'dan is-sit hija bl-approvazzjoni tal-Kappillan u l-Webmaster

Hadd ma jista' jikkopja materjal minn dan is-sit minghajr il-permess bil-miktub tal-WebmasterWebsajt Ufficjali  -  www.luqaparish.com


Webmaster - Neil Zammit
Zur ukoll il-Pagna tal-Parrocca fuq Facebook

Parrocca Sant'Andrija Hal Luqa


Page master - Raoul Briffa